Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

Circle Way läger i Skåne 1-5 augusti

July 26th, 2012

Den 1-5 augusti anordnar Johan Ekestubbe and Ola Gustafson ett läger i circle way-anda i Stehag i Skåne. Fokus för lägret är stödjande lyssnande och kontaktimprovisation. Läs mer i deras inbjudan: kontakt2012, eller på facebook-gruppen här.

 

Have you lost your tribe? Chapter 2

May 24th, 2012

Kapitlet heter ” Conscious community”, medvetet kollektiv. Och det är just dessa ord som Story ser som de bästa att beskriva den samhällsform han tror på. Den samhällsform som kan rädda denna destruktiva värld. För att skapa denna Community måste vi titta på vad vi människor verkligen vill ha och behöver. Då hänvisar Story till original instruktionerna som vi fått som människor och att återvända till ursprunget. (Detta har han skrivit mer ingående om i sina tidigare böcker ”The original instructions och ” Return to creation”) Steg ett är att återvändas till respekt för allt levande och se det heliga i hur vi alla hänger samman. Andra steget är att återvända till naturen och skapa en relation till och ta ansvar för marken omkring oss där vi bor. Jorden som stödjer oss och ger oss så mycket. Tredje steget är att återknyta till en tribe, en familj som lever på detta sätt, som hedrar, respekterar och uppskattar varandra och livet runt omkring. Det fjärde steget handlar om att hitta själv respekt och självkänsla igen och inse hur kärleksfulla, goda, intelligenta, och kapabla vi verkligen är. Först då kan vi leva som RIKTIGA människor! För mig känns det naturligt att man kan ta dessa steg i den ordning man vill.

Vad menar då Story med en medveten Community?

Vad han verkligen menar är en grupp människor med liknande uppfattning av vad skapelsen, livet och det mänskliga medvetandet handlar om. Han menar ett andligt kollektiv men vill inte gärna använda de orden för det får folk att tänka på extrema sekter där synen på ledarskap och individuell frihet ofta ser helt annorlunda ut.

Med grupp verkar Story mena en relativt liten skara människor, inte stora grupper som hela länder. Kanske några hundra eller tusen, men med en början i en mindre grupp.

I ett medvetet kollektiv delar man generellt sett syn på naturen, tillgångar och ägande, relationer och beslutsfattande, undervisning, kreativitet, lek, arbete, personlig utveckling och frihet.

Ett sådant kollektiv stöttar och stärker alla medlemmar att leva sina liv fullt ut och ge av sina gåvor. Det finns inget hierarkiskt styrelse sätt. Alla är med och bestämmer.  Det är ett klasslöst samhälle där ingen trycks ned eller vill trycka ned andra och därför delar man gemensamt på alla tillgångar. Ett medvetet kollektiv bryr sig också om marken omkring och marken den bor på och ser till att inte ta för mycket av naturens tillgångar och därmed också att inte växa för mycket och för fort. För många människor är en stor belastning för naturen.

Jag håller med om att människan behöver hitta ett mer andligt förhållningsätt till livet och en djupare kontakt med naturen igen. Gillar att han säger att andlighet och rationalitet inte är varandras motsatser utan egentligen samma sak. Vet inte om jag tror att man i alla medvetna kollektiv måste dela på alla tillgångar dock och att medlemmar skall dela åsikter om så många olika saker. Verkar svårt att starta då. Men antar att man börjar någonstans och så skapas de olika värderingarna efter hand i gruppen.

Story uppmanar oss just att börja i det lilla och ta små steg mot detta. Han trycker än en gång på galenskaperna i världen och ondskan i det ekonomiska system som vi lever under och styrs av. Han vill få oss att inse att vi måste börja om, börja på nytt och omskapa vårt samhälle till en mer hållbar och glädjegivande värld. Vi kan göra goda insatser själva men det är tillsammans vi kan skapa en ny värld.

Det är stora förändringar han pratar om. Förändringar som de visa äldre i hans stam och i stammar världen över har förutsett. Och det är nu vi skall börja!

/ Camilla

 

Have You Lost Your Tribe?: Chapter One

May 14th, 2012

Rubriken är passande, och rolig: “Vad är en stam och vad ska du med en sån till?” Fritt översatt.

Story (ok jag följer Camillas exempel och blir mer personlig i tilltalet) förklarar för säkerhet skull att han med stam inte menar de många hierarikiska, patriarkala och auktoritära stammar som tyvärr finns här och var på jorden, utan de välfungerande, jämlika stammar som han själv sett, främst i sin egen tradition, de nordamerikanska urpsrungsinvånarnas stammar.

Den goda stammen håller ihop, arbetar, leker och firar årstidernas gång tillsammans. Barn välkomnas av hela stammen och får en stor trygg social miljö. Barn är också föredömen med sin oförställda förmåga att leva i nuet och att se det enkla i tillvaron – angenämnt eller inte, gott eller äckligt.

Story berättar att han fått i uppdrag av äldre medlemmar av sin stam (nu döda) att sprida deras sätt att leva inte bara bland “indianer” utan bland alla människor. Det har Story gjort under 25 år av läger och workshops runt om i världen, huvusakligen i Europa. Där har olika tekniker prövats ut som kommer beskrivas i detalj senare i boken, tekniker för att leva väl tillsammans som en stam. Story kallar med ett namn detta sätt för Cirkelns väg eller Cirkelmetoden (the circle way). Olika delar av detta paket har använts i olika ekobyar runt om i världen och Story uppmanar varje ekoby att prova ut sina egna varianter och förhållningssätt.

Nutidskulturen får sig välförtjänt om än lite enkelsidig känga – särskilt tv-mediet med dess rädsloskapande, råa, alienerande eller i bästa fall intetsägande innehåll, inringat av konstanta reklam som manar oss att konsumera mera, påminner oss om att det viktiga är att ha grejer.

Vi får också en liten nyckel till det goda stamsamhällets historiska sönderfall – Story kopplar det till plötsliga befolkningsökningar som de sociala strukturerna inte kunde handskas med helt enkelt. Jag påminns om andra teorier om jordbrukssamhällets uppkomst och hur det ledde till både en snabb befolkningsökning och till möjligheten att vara bofast på en plats och därmed samla på sig egendomar, vilket var omöjligt under tidigare nomadliv. Fast egendom ger rikedom som ska försvaras och vips har vi ett hierarkiskt och hårt samhälle. Detta är alltså inget som Story diskuterar, han hänvisar bara till ett annat, framtida bokprojekt.

Trots mycket specifikt innehåll känns kapitlet också lite grann som en till inledning. Nu vill vi vidare!

/Kalle

Have You Lost Your Tribe – Prologue

May 6th, 2012

” A better world”  heter rubriken på prologen i denna bok. Och det är det vi kommer att få läsa om i de följande kapitlen. Hur vi kan skapa en bättre värld. Framförallt hur vi kan hela den trasiga och splittrade mänskligheten som orsakat så många problem på denna planet.

Vi bjuds in att sitta kring elden i en svetthydda och känna vår kontakt med våra förfäder och kontakten med  skapelsen av hela jorden i de glödande stenarna. Det känns härligt att välkomnas in i en stam och att Story skriver att han är så glad att jag är här och delar detta med honom. Det är lätt att känna där i cirkeln som han säger, att vi är “tribal people”, stam människor. Att vi alla vill höra hemma, ha en viktig plats i ett sammanhang. Det är ett grundläggande behov och en av instruktionerna vi har fått av skapelsen för att vara människor. Story menar att ju närmare vi kommer varandra, ju mer mänskliga blir vi. Avslappnade, kreativa,  fria och omhändertagande.

Han visar sen på extrema exempel när detta behov inte alls uppfyllts. De kärlekslösa liv som de flesta har haft som sitter i fängelse. Genom att återinföra samtalscirkeln där stor respekt visas för varje person och hans /hennes historia kan dessa trasiga människor hitta hem igen till en trygg gemenskap. De blir mänskliga igen och delar sina djupa sår och sin glädje med varandra  och de börjar samarbeta och hjälpa varandra. De skapar på så sätt en stam-gemenskap, en tribe!

Det är hoppfullt och jag fylls av en känsla av att vi kan rädda denna värld. Om vi jobbar tillsammans. Trots all orättvisa , allt våld, all skada som redan skett så kan vi hitta våra orginal instruktioner som Story säger. De vi människor kom till jorden för att bidra med. Kärlek, medvetenhet, kreativitet och glädje!

Det låter enkelt. Men det är ett stort jobb vi har framför oss. Och vi måste börja precis där vi står just nu. Vägen ser olika ut för oss alla men tillsammans kan vi klara allt!

Vi får några bra frågor att börja fundera över:  Hur kan jag förbättra miljön omkring mig och göra den mer frisk och vacker? Hur kan jag skapa mer närhet och kärlek i mina relationer? Hur kan mitt jobb bli mer kreativt och bättre för världen? Hur kan jag göra min tid här på jorden mer glädjefull? Vad behöver jag göra för att hitta min väg och följa mitt syfte här på jorden? Hur kan jag skapa mer cirkelsamtal att berika mitt liv med ?

Nu början resan i denna bok. Den skall ta oss genom våra grundläggande behov som människor så att vi kan hitta hälsa och lycka igen. Den skall visa oss på fenomenet ekobyar  och dess ursprungstankar och kontakt med ursprungsfolks sätt att leva.  Vi kommer också få en guidning i att skapa en cirkel och hålla den vid liv och vi kommer att dyka djupt in i värdet av att vara riktigt nära varandra!

Jag kan bara låta mig smittas av hoppfullheten och Storys posetiva energi och ropa Ja! Jag är med på denna spännande resa! Let´s go, som Story skriver i sista meningen!

Kom du med!

Kram Camilla

Sommarläger Mundekulla 2012

April 24th, 2012

Årets läger i Mundekulla arrangeras av duon Livstid – Maria och Sara. Vi som arrangerat läger tidigare är jätteglada att Livstid kommer in som arrangörer i år, med fullt praktiskt och ekonomiskt ansvar. Särskilt som Maria och Sara är mycket professionella och dedikerade. Det ska bli spännande att se hur de sätter sin prägel på lägret.

Kolla in flyern: Circle way camp 2012!

/Kalle

Have You Lost Your Tribe?: Introduction

April 23rd, 2012

“Välkommen hem” är de sista orden i introduktionen till Manitonquats “Har du förlorat din stam?” (Have You Lost Your Tribe?). “Välkommen hem”, så stod det på stora banderoller när jag åkte på de läger Manitonquat och Ellika ledde på 90-talet. Att nu börja läsa hans senaste bok är lite som att komma hem. Språket är välbekant, precis som den smittande optimismen.

Analysen är också bekant: Något gick fel för omkring 10 000 år sedan och samhället blev hierarkiskt, ojämlikt, våldsamt och girigt. Rädsla och dominans går hand i hand, de föder varandra. Detta har lett till ett samhälle där några få har absurda rikedomar och andra ingenting, där vi förhåller oss till varandra som till konkurrenter eller till och med fiender, och där komersiell kultur värderas högre än våra egna uttryck.

Och lösningen: Dagens samhälle strider mot människans sanna natur. Före och parallellt med det hierarkiska samhället har människor levt i stammar där de ledande värderingarna har varit omtanke och respekt, för varandra och för allt levande. Sådana stammar kan fortfarande skapas genom att en grupp av människor kopplar sig fria från samhället runt omkring och skapar sitt eget sätt att leva, inspirerade av den väl beprövade stamgemenskapen. I sådan grupper kan vi få våra grundläggande behov tillfredsställda, till liten miljömässig och ekonomisk kostnad. Där kan vi leva i frihet, jämlikhet och solidaritet, i kreativitet, kärlek och glädje.

Något som är nytt för mig i den här boken är fokuset på de ekobyar som finns runt om i världen. Manitonquat framhåller dem som det mest hoppfulla som sker idag, även om han förstås också hänvisar till sin egen bok Changing the World (där han beskriver sin version av den perfekta ekobyn – en Circle way village). Jag ser att kommande kapitel kommer att handla om praktiska erfarenheter från dessa ekobyar och ser fram emot att läsa mer om dem.

Att bilda en ekoby är i förlängningen det bästa sättet att förändra hela samhället, tror Manitonquat. Det ligger det förstås mycket i. Man kan hjälpas åt inom gruppen, man kan pröva nya sätt att leva, man kan utgöra ett exempel och föredöme. Och de flesta behöver en stödjande gemenskap omkring sig för att över huvud taget orka gå mot strömmen i viktiga frågor.

Man kan fråga sig om stora komplexa samhällen kan vara organiserade som stammar. Manitonquats svar är tydligt: “Det sätt på vilket stora grupper i samhället kan se till att alla individer i dessa grupper mår bra och är lyckliga är att bestå av mindre grupper som har kraften att värna sina egna intressen.” (s. 20) Det låter vettigt. Den politiska filosofen i mig undrar hur dessa mindre grupper ska samordnas. Är det verkligen bra att, som Manitonquat föreslår, stadsdelar styrs av representanter för stammar och att dessa stadsdelar i sin tur skickar representanter till stadsledningen? Skapar inte sådan representation i flera led för stor distans mellan representant och representerade? Hur ska det gå med ännu större enheter som länder? Men detta är väldigt avlägsna frågor, det första steget är de enstaka ekobyarna – stammen.

/Kalle

Inbjudan att bo utanför Ödeshög

April 23rd, 2012

Här är ett budskap från Karin Langhard, en inbjudan:

I live on my small farm in the forest, outside Ödeshög in Östergötland (between Gränna and Vadstena, near the lake Vättern).

I make a living doing pottery. I grow a bit, collect some plants in the wild. I play some music, meditate sometimes. I work on co-counseling.

I want there to be a community here, inspired by Manitonquat.

Right now I live here with my partner, my daughter, her father who lives here barely half the time, and a man who rents a cottage. Some sheep, chickens, ducks and cats also live here.

There are two small cottages on wheels that you can live in year round, which I rent out. It is also possible to build something of your own.

You are welcome.

Karin Langhard

Visjö Skogslund
599 91 Ödeshög
0144-31831
073-778 31 45

langharkarin [snabel-a] yahoo.se

Bokcirkel startar – Manitonquats “Have You Lost Your Tribe?”

April 23rd, 2012

Med början den här veckan kommer jag och Camilla att tillsammans läsa Manitonquats senaste bok Have You Lost Your Tribe? och turas om att skriva någon sorts reflektion om varje kapitel. Vi räknar med att det blir ett kapitel per vecka. Vi bjuder in alla som vill att läsa tillsammans med oss och reflektera med egna kommentarer på våra inlägg! Inläggen kommer också att finnas kvar här på sidan som en sorts personlig introduktion till boken och Manitonquats filosofi, på svenska (själva boken finns hittills bara på engelska).

Välkommen till bokcirkeln!

/Kalle

Uppdatering om 2010 och 2011

February 28th, 2012

Den här sidan har legat och vilat ett tag men ute i verkligheten har saker och ting hänt! Det blev ett jättefint läger i Mundekulla med Story & Ellika 2010. Jag var ansvarig för programmet och samordning mellan de olika inblandade – Mundekullahjältarna Peter och Anne, våra kära lärare Story & Ellika och de olika grupperna/klanerna. Många tyckte att det var bra med lite mer rigid struktur och lite mer frihet och luft i programmet än tidigare år. Delar av denna struktur fanns kvar till 2011 då jag var lite mindre ansvarig men fanns på plats. Framför allt var detta två fina läger med den där speciella starka gemenskapen som Story & Ellika alltid lyckas skapa, med mängder av nära möten och insikter. Vi blottlade våra gamla mönster i cirkel- och parsamtal och roade varandra med lekar och uppträdanden. Vi var en liten stam för en knapp vecka, alla lika värda, lika välkomna. Båda åren hade vi schemalagda barnaktiviteter större delen av tiden och 2010 arrangerade Frank Robra ett väldigt uppskattat ungdomsläger för de lite äldre barnen, som löpte parallellt med huvudlägret under större delen av veckan och avslutades med utomhus övernattning!

/Kalle

Sommarläger i Mundekulla 11-16/7 + Konferens 17-18/7

January 23rd, 2010

Datum är nu bestämt för sommarens läger med Manitonquat och Ellika i Mundekulla, Småland. Jag Kalle kommer att ta ett större ansvar för lägret detta år. Det kommer bli ett kärt återseende med vissa nya inslag. Vi avlastar Story genom att släppa in lite nya ledare för vissa aktiviteter. Direkt efter lägret blir det en konferens på tema Natur och Mänsklighet, med Story och flera andra väldigt intressanta talare.

Här är inbjudan på svenska och engelska!