Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

Have you lost your tribe? Chapter 2

May 24th, 2012 at 13:58

Kapitlet heter ” Conscious community”, medvetet kollektiv. Och det är just dessa ord som Story ser som de bästa att beskriva den samhällsform han tror på. Den samhällsform som kan rädda denna destruktiva värld. För att skapa denna Community måste vi titta på vad vi människor verkligen vill ha och behöver. Då hänvisar Story till original instruktionerna som vi fått som människor och att återvända till ursprunget. (Detta har han skrivit mer ingående om i sina tidigare böcker ”The original instructions och ” Return to creation”) Steg ett är att återvändas till respekt för allt levande och se det heliga i hur vi alla hänger samman. Andra steget är att återvända till naturen och skapa en relation till och ta ansvar för marken omkring oss där vi bor. Jorden som stödjer oss och ger oss så mycket. Tredje steget är att återknyta till en tribe, en familj som lever på detta sätt, som hedrar, respekterar och uppskattar varandra och livet runt omkring. Det fjärde steget handlar om att hitta själv respekt och självkänsla igen och inse hur kärleksfulla, goda, intelligenta, och kapabla vi verkligen är. Först då kan vi leva som RIKTIGA människor! För mig känns det naturligt att man kan ta dessa steg i den ordning man vill.

Vad menar då Story med en medveten Community?

Vad han verkligen menar är en grupp människor med liknande uppfattning av vad skapelsen, livet och det mänskliga medvetandet handlar om. Han menar ett andligt kollektiv men vill inte gärna använda de orden för det får folk att tänka på extrema sekter där synen på ledarskap och individuell frihet ofta ser helt annorlunda ut.

Med grupp verkar Story mena en relativt liten skara människor, inte stora grupper som hela länder. Kanske några hundra eller tusen, men med en början i en mindre grupp.

I ett medvetet kollektiv delar man generellt sett syn på naturen, tillgångar och ägande, relationer och beslutsfattande, undervisning, kreativitet, lek, arbete, personlig utveckling och frihet.

Ett sådant kollektiv stöttar och stärker alla medlemmar att leva sina liv fullt ut och ge av sina gåvor. Det finns inget hierarkiskt styrelse sätt. Alla är med och bestämmer.  Det är ett klasslöst samhälle där ingen trycks ned eller vill trycka ned andra och därför delar man gemensamt på alla tillgångar. Ett medvetet kollektiv bryr sig också om marken omkring och marken den bor på och ser till att inte ta för mycket av naturens tillgångar och därmed också att inte växa för mycket och för fort. För många människor är en stor belastning för naturen.

Jag håller med om att människan behöver hitta ett mer andligt förhållningsätt till livet och en djupare kontakt med naturen igen. Gillar att han säger att andlighet och rationalitet inte är varandras motsatser utan egentligen samma sak. Vet inte om jag tror att man i alla medvetna kollektiv måste dela på alla tillgångar dock och att medlemmar skall dela åsikter om så många olika saker. Verkar svårt att starta då. Men antar att man börjar någonstans och så skapas de olika värderingarna efter hand i gruppen.

Story uppmanar oss just att börja i det lilla och ta små steg mot detta. Han trycker än en gång på galenskaperna i världen och ondskan i det ekonomiska system som vi lever under och styrs av. Han vill få oss att inse att vi måste börja om, börja på nytt och omskapa vårt samhälle till en mer hållbar och glädjegivande värld. Vi kan göra goda insatser själva men det är tillsammans vi kan skapa en ny värld.

Det är stora förändringar han pratar om. Förändringar som de visa äldre i hans stam och i stammar världen över har förutsett. Och det är nu vi skall börja!

/ Camilla

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>