Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

Have You Lost Your Tribe?: Chapter One

May 14th, 2012 at 1:22

Rubriken är passande, och rolig: “Vad är en stam och vad ska du med en sån till?” Fritt översatt.

Story (ok jag följer Camillas exempel och blir mer personlig i tilltalet) förklarar för säkerhet skull att han med stam inte menar de många hierarikiska, patriarkala och auktoritära stammar som tyvärr finns här och var på jorden, utan de välfungerande, jämlika stammar som han själv sett, främst i sin egen tradition, de nordamerikanska urpsrungsinvånarnas stammar.

Den goda stammen håller ihop, arbetar, leker och firar årstidernas gång tillsammans. Barn välkomnas av hela stammen och får en stor trygg social miljö. Barn är också föredömen med sin oförställda förmåga att leva i nuet och att se det enkla i tillvaron – angenämnt eller inte, gott eller äckligt.

Story berättar att han fått i uppdrag av äldre medlemmar av sin stam (nu döda) att sprida deras sätt att leva inte bara bland “indianer” utan bland alla människor. Det har Story gjort under 25 år av läger och workshops runt om i världen, huvusakligen i Europa. Där har olika tekniker prövats ut som kommer beskrivas i detalj senare i boken, tekniker för att leva väl tillsammans som en stam. Story kallar med ett namn detta sätt för Cirkelns väg eller Cirkelmetoden (the circle way). Olika delar av detta paket har använts i olika ekobyar runt om i världen och Story uppmanar varje ekoby att prova ut sina egna varianter och förhållningssätt.

Nutidskulturen får sig välförtjänt om än lite enkelsidig känga – särskilt tv-mediet med dess rädsloskapande, råa, alienerande eller i bästa fall intetsägande innehåll, inringat av konstanta reklam som manar oss att konsumera mera, påminner oss om att det viktiga är att ha grejer.

Vi får också en liten nyckel till det goda stamsamhällets historiska sönderfall – Story kopplar det till plötsliga befolkningsökningar som de sociala strukturerna inte kunde handskas med helt enkelt. Jag påminns om andra teorier om jordbrukssamhällets uppkomst och hur det ledde till både en snabb befolkningsökning och till möjligheten att vara bofast på en plats och därmed samla på sig egendomar, vilket var omöjligt under tidigare nomadliv. Fast egendom ger rikedom som ska försvaras och vips har vi ett hierarkiskt och hårt samhälle. Detta är alltså inget som Story diskuterar, han hänvisar bara till ett annat, framtida bokprojekt.

Trots mycket specifikt innehåll känns kapitlet också lite grann som en till inledning. Nu vill vi vidare!

/Kalle

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>