Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

Have You Lost Your Tribe?: Introduction

April 23rd, 2012 at 10:43

“Välkommen hem” är de sista orden i introduktionen till Manitonquats “Har du förlorat din stam?” (Have You Lost Your Tribe?). “Välkommen hem”, så stod det på stora banderoller när jag åkte på de läger Manitonquat och Ellika ledde på 90-talet. Att nu börja läsa hans senaste bok är lite som att komma hem. Språket är välbekant, precis som den smittande optimismen.

Analysen är också bekant: Något gick fel för omkring 10 000 år sedan och samhället blev hierarkiskt, ojämlikt, våldsamt och girigt. Rädsla och dominans går hand i hand, de föder varandra. Detta har lett till ett samhälle där några få har absurda rikedomar och andra ingenting, där vi förhåller oss till varandra som till konkurrenter eller till och med fiender, och där komersiell kultur värderas högre än våra egna uttryck.

Och lösningen: Dagens samhälle strider mot människans sanna natur. Före och parallellt med det hierarkiska samhället har människor levt i stammar där de ledande värderingarna har varit omtanke och respekt, för varandra och för allt levande. Sådana stammar kan fortfarande skapas genom att en grupp av människor kopplar sig fria från samhället runt omkring och skapar sitt eget sätt att leva, inspirerade av den väl beprövade stamgemenskapen. I sådan grupper kan vi få våra grundläggande behov tillfredsställda, till liten miljömässig och ekonomisk kostnad. Där kan vi leva i frihet, jämlikhet och solidaritet, i kreativitet, kärlek och glädje.

Något som är nytt för mig i den här boken är fokuset på de ekobyar som finns runt om i världen. Manitonquat framhåller dem som det mest hoppfulla som sker idag, även om han förstås också hänvisar till sin egen bok Changing the World (där han beskriver sin version av den perfekta ekobyn – en Circle way village). Jag ser att kommande kapitel kommer att handla om praktiska erfarenheter från dessa ekobyar och ser fram emot att läsa mer om dem.

Att bilda en ekoby är i förlängningen det bästa sättet att förändra hela samhället, tror Manitonquat. Det ligger det förstås mycket i. Man kan hjälpas åt inom gruppen, man kan pröva nya sätt att leva, man kan utgöra ett exempel och föredöme. Och de flesta behöver en stödjande gemenskap omkring sig för att över huvud taget orka gå mot strömmen i viktiga frågor.

Man kan fråga sig om stora komplexa samhällen kan vara organiserade som stammar. Manitonquats svar är tydligt: “Det sätt på vilket stora grupper i samhället kan se till att alla individer i dessa grupper mår bra och är lyckliga är att bestå av mindre grupper som har kraften att värna sina egna intressen.” (s. 20) Det låter vettigt. Den politiska filosofen i mig undrar hur dessa mindre grupper ska samordnas. Är det verkligen bra att, som Manitonquat föreslår, stadsdelar styrs av representanter för stammar och att dessa stadsdelar i sin tur skickar representanter till stadsledningen? Skapar inte sådan representation i flera led för stor distans mellan representant och representerade? Hur ska det gå med ännu större enheter som länder? Men detta är väldigt avlägsna frågor, det första steget är de enstaka ekobyarna – stammen.

/Kalle

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>