Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

A Leader in Every Chair – Chapter 3

May 26th, 2013 at 23:56

Detta är det första av fyra kapitel som ska fördjupa översikten från kapitel två. Fördjupningen i detta kapital är inte så djup, snarare lite kompletterande tankar om förberedelse, avsikt, inbjudan och cirkelns mitt. Som tidigare berättar författarna delvis i form av erfarenheter av cirkel. Ett sådant är Bonnie Marsh som gav författarna deras första stora företagskund – Fairview Health Services. Bonnie, vice VD, använde cirkel med sina 18 underchefer under flera år, efter en tredagarskurs med författarna. Mötesformen blev mycket uppskattad och integrerade en del av organisationen som tidigare varit splittrad. Formen behölls under fyra år, tills Bonnie och andra slutade och företaget omorganiserades. Inspirerande tycker jag att se att sådant funkar.

Saras kommentar från första kapitlet berättar om hur en chef fördelar ordet runt gruppen på ett sätt som påminner om cirkel. Detta är väl det viktiga – att man talar en i taget, att alla lyssnar, att man delar ansvaret? Men å andra sidan trycker ju författarna mycket på vikten av det symboliska, av att just sitta i en ring till exempel, som jag antar man inte gjorde i Saras exempel.

Jag funderar på om det skulle gå att introducera cirkel på min institution. Jag tror att det vore väldigt bra. När jag tänkte på detta kände jag först att det inte skulle gå. Men när det sjunkit in inser jag att det kanske visst skulle gå, mycket försiktigt förstås men så är det nog alltid och bör vara. Vi har ett par möten per termin med filosofi-personalen. Dessa möten skulle mycket väl kunna inledas med någon sorts check-in, och studierektor Jonas som leder dessa möten skulle mycket väl kunna tänkas villig att pröva. Jag kunde prata med honom om saken, kanske ge honom boken. Det känns skrämmande av någon anledning, är väl detta med att utmana vanor och normer, att vara personlig, att vilja vara personlig.

Om kapitlet så finns det ett annat viktigt exempel, en “PJ”, som jag antar är en hypotetisk person men detta framgår inte riktigt. Samma sak med några andra exempel. Det tycker jag är lite irriterande. Men bara lite.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>