Circle Way Sverige

|

Information, bilder och samtal i cirkelns tecken

A Leader in Every Chair – Chapter 1

May 11th, 2013 at 12:48

Härmed inleds en bokcirkel om Christina Baldwin och Ann Linneas bok The Circle Way – A Leader in Every Chair. Varje lördag från och med idag kommer jag (eller möjligen någon annan) att skriva något kort om ett nytt kapitel. Dels något referande, dels någon tanke om innehållet. Andra är mycket välkomna att ta del i samtalet genom att skriva kommentarer. Arrangörsteamet för årets Circle Way Camp i Mundekulla har alla anmält intresse, dvs. förutom jag: Sara, Maria, Peter och Stephen.

Kapitel 1 föregås av ett Preface. Det är en inspirerande berättelse om författarnas bakgrund och deras arbete med cirklar. Det framgår att de funnit det naturligt att mötas i cirklar, att de först börjat använda tekniken för att först senare reflektera mer över den och börja forma teori kring den. De skriver vid ett tillfälle att de arbetade med att “normalize circle as an alternative group process”. Detta visar på hur lite cirkel användes som form för att mötas – utmaningen var att göra den till ett rumsrent alternativ bland flera.Detta har i viss mån lyckats (det konkreta exempel de nämner kan jag inte uppskatta vidden av – “The Circle Way” listas som en företagsgruppprocess av förlaget Berett-Koehler).

För oss som har en bakgrund i Story och Ellikas läger kan man notera att författarna i Preface säger två gånger att de upplevde sig tillhöra en “‘tribe'” av likasinnade. Att de anknyter till ursprungskulturer med ett sådant ord som tribe/stam är förstås helt i linje med deras poäng i kapitel 1 att cirkel är ett uråldrigt sätt att mötas och att medvetenheten om att det är det kan stärka oss i att använda formen. Ett mer modernt uttryck de använder är att de upplevde sig tillhöra en rörelse för att skapa en “culture of conversation” – en samtalets kultur.

En sista detalj jag noterar ur Preface är att författarna skriver att deras bakgrund är inom konst, service och utbildning snarare än inom företagsamhet (“business”), men att de vänt sig mot företag och därmed “the organiztional heart of Middle America”, för att det är där det finns störst behov av social förändring, men också för att det är där social förändring kommer att ske. Detta väcker ju den intressanta och viktiga frågan om var man ska fokusera sitt arbete med att sprida goda former för att mötas i första hand, givet att man har begränsat med tid och kraft.

Till själva kapitlet: Författarna berättar hur cirkeln varit en integrerad del av mänsklighetens utveckling, hur vi mötts runt elden innan vårt språk var särskilt utvecklat och hur språket och cirkeln som mötesform utvecklats tillsammans. De menar att det är i någon mening naturligt för oss att mötas i cirkel. De ser också cirkeln som en arketyp i Jungiansk mening, alltså en symbol i vårt så kallade kollektiva undermedvetna, laddad med mening och associationer.

Författarna berättar om ett par tillfällen då de undervisat cirkel. Ett är med sjuksköterske-chefer. De inledde med att ställa frågan: “Tell us the story of how you came to enter the profession of nursing”. De berättar hur denna fråga ledde till personliga berättelser om var och ens bakgrund och drivkrafter, vilket var mycket positivt för gruppen och deltagarna. De betonar hur viktigt det var att de hittade en bra fråga. Detta visar på vikten av att starta ett cirkelsamtal på rätt sätt, att ha en god fråga eller tema att samtala kring. En grupp skulle förstås kunna definiera även frågan i cirkeln, men jag gissar att sådana processer kan bli långa och omständliga.

Författarna pratar mer allmänt om hur hierarki och cirklen kan samexistera på ett bra sätt eftersom de passar för olika syften. Detta att ledarna ensidigt bestämmer frågan uppfattar jag som hierarkiskt, även om de inte beskriver fråge-sättandet som hierarkiskt. Författarna tycks ambivalenta angåend hierarki – de betonar att den har sin plats, men flera av deras exempel på detta har med krig att göra, vilket ju inte är så positivt laddat, och de säger att hierarki “functions best in an environment where tasks need to clearly delineated and carried out quickly with little or no debate, where authority requires clear boundaries, and where leaders have the time, space and education to make good judgment calls”. “in an environment” låter som om cirkel och hierarki hör hemma i helt olika sammanhang, men jag tycker annat de säger tyder på att de med fördel kan existera tillsammans, i olika kombinationer, i samma sammanhang så att säga. Exempelvis inleder de med en bild av ett typiskt möte på ett företag och återvänder till denna bild mot slutet, men ändrar den så att den innehåller fler inslag av cirkel. Dock är det ju fortfarande så att chefen är chef och att dagordningen är satt på förhand. Kring detta kan man tänka mycket, tex utifrån frågan: Är det bästa livet ett liv helt utan hierarkier?

 

2 Responses to “A Leader in Every Chair – Chapter 1”

 1. Maria Estling Vannestål Says:

  Kul att läsa din sammanfattning, Kalle! Jag började läsa boken för flera månader sedan, så jag hade glömt en del av det som kom i början, men jag har gjort lite markeringar i boken så här kommer några små kommentarer från mig:

  * På s. 5 skriver författarna om hur användningen av språk, eld och verktyg utvecklades parallellt. Intressant läsning och för en språkvetare som jag var det kul med referensen till Stephen Pinkers book “The Language Instinct”, som jag haft i min undervisning för många år sedan! 🙂

  * Att Circle Way kopplas till storytelling tycker jag är spännande, som i exemplet med sjuksköterskecheferna du nämner. Vi har själva börjat göra så lite mer tydligt ibland hemma i våra familje-sharings och då använder vi ofta en mobil-app som heter “More Than One Story” och som inspirerar till att berätta historier ur sitt liv (t.ex. ett minne från din barndom, en resa som har betytt mycket för dig, ett tillfälle då du blev rädd etc.). Enkelt även för barnen att engagera sig i detta och det ger möjligheten att plocka fram sådant som man kanske inte annars skulle kommit på att dela med sig av. Tror mycket på potentialen i kombon Circle Way och storytelling i alla möjliga sammanhang.

  * Jag har strukit för ett citat på s. 11 som jag tycker känns mycket viktigt i förhållande till diskussioner om hierarki: “For the past five thousands years, the increasing valuation of triangle over circle, of hierarchy over collaboration, has gone though many evolutionary stages until what is a mutable imbalance of power is accepted as innate human nature: that’s the arrangement. What started off as a concept of partnership in the deepest recesses of the human mind has become a distorted and destructive worldview, in which collaborative ways of social organization are denigrated as child’s play, relegated to the past, and discounted as utopian, naïve, or “new-age”. And yet this world, the world of human interaction and participation, is our world to mold and change to fit our needs. We can rearrange who leads, how we lead, and what happens to all participants in a system. When we understand the archetypal shift, we can rearrange the chairs in ways that rearrange our world”. Det här tycker jag sammanfattar den här bokens budskap på ett bra sätt: att Circle Way inte behöver vara något konstigt “flum” utan något som kan användas i alla sammanhang och bli “rumsrent” (om ni förstår vad jag menar). Därför är det så kul och intressant att läsa om de olika exempel där det använts även i sammanhang som känns väldigt långt från Mundekulla… 🙂

 2. Sara Says:

  Apropå cirklar i hierarkier: För bara någon månad sedan insåg jag hur min förra chef – högsta chefen för en polismyndighet – kombinerade de båda formerna i ett av sina mötesforum. Nåt så enkelt som att han först tog upp sina frågor och informationspunkter för att sedan låta ordet gå runt till alla deltagare. Inte bara en “hur-är-läget”-runda utan man kände verkligen hur han lämnade över ord och ansvar till var och en av oss. Och det är ett ganska stort förtroende när en högkvalificerad grupp människor som många rycker i sitter samlade. Intressant också hur även de(vi) mer ordrika disponerade tiden väl och mötet sällan drog ut längre på tiden än de aktuella frågorna motiverade. Det blev nåt särskilt med stämningen på de där mötena, kanske för att “tag-släppande” av sånt slag inte är så vanligt i den miljön…
  Hoppas återkomma med fler reflektioner framöver!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>